Welkom op de site voor en door ouders met een kind in het Buitengewoon Onderwijs!


Deze site wil ouders van kinderen in het Buitengewoon Onderwijs van alle schoolnetten in Vlaanderen verbinden. Maar we engageren ons ook voor die kinderen met specialere onderwijsbehoeftes in het gewoon onderwijs. 

We hebben allemaal één gemeenschappelijk element namelijk ons bijzonder kind, waar we enkel het beste voor willen. En het is niet altijd gemakkelijk om als ouders samen tijd te maken. Meestal kunnen onze kinderen in het BuO gebruik maken van het busvervoer waardoor er geen spontane praatjes aan de schoolpoort ontstaan. En niet te vergeten vragen onze kinderen ook extra zorgen thuis waardoor onze vrije tijd dikwijls een schaars goed wordt.

Nochtans is het belangrijk dat we als groep op sommige momenten naar buiten kunnen treden. Bvb. wanneer een beleid omtrent de vernieuwingen in het onderwijs op punt wordt gesteld, en één inclusief onderwijs meer en meer de norm moet worden. En al zeker wanneer er zou geraakt worden aan het bestaansrecht van het Buitengewoon Onderwijs. Dan is het belangrijk onze stem te laten horen. Ook de kinderen/jongeren zelf zijn hier van harte welkom! 

We willen er ook zijn voor de ouders van (jonge) kinderen met een beperking die op zoek zijn naar info. We willen je ook warm maken voor het Buitengewoon Onderwijs. Soms wekken deze scholen een 'onbekend-onbemind' imago op. Het Buitengewoon Onderwijs verdient echter meer. Leerkrachten en medewerkers zetten zich elke dag opnieuw in om het beste uit onze kinderen boven te halen.

Er is bovendien een schat van informatie bij ons als ouders. Kunnen omgaan met het feit dat je kind bijzonder is gebeurt niet zomaar van vandaag op morgen, er gaan dikwijls veel emoties mee gepaard. Ervaringen uitwisselen bij lotgenoten is van heel groot belang en kan het leven een beetje lichter maken. Op onze facebookgroep kun je altijd een vraag stellen! 

We hopen dat deze site en facebookgroep een hulp is voor velen, zowel informatief als emotioneel gezien. Dat we elkaar een beetje vinden en elkaar op weg mogen helpen. En dat we een engagement kunnen aangaan om te ijveren voor het best passende onderwijs voor onze kinderen.

 

kind in rolstoel
kind in rolstoel
groepje kinderen
groepje kinderen