ION

GON EN ION BEGELEIDING IS NIET MEER VAN TOEPASSING SINDS DE INVOERING VAN HET ONDERSTEUNINGSMODEL VANAF 1 SEPTEMBER 2017. MEER INFORMATIE OVER DE HUIDIGE REGELING VINDT U BIJ 'HET ONDERSTEUNINGSMODEL'.


 

Als een kind een matige of ernstige verstandelijke beperking heeft en een verslag voor buitengewoon onderwijs type 2 heeft dan kan het les volgen in het gewoon onderwijs met begeleiding Inclusief ONderwijs (ION-begeleiding, door mensen van het buitengewoon onderwijs en onder de vorm van persoonlijke assistenten betaald uit het PAB-budget).

Het kind volgt een IAC (individueel aangepast curriculum) en komt dus niet in aanmerking voor een getuigschrift basisonderwijs of een diploma secundair onderwijs.

 

apr 2017