Algemene links

Alice Fonds

vzw ALICE FONDS helpt ouders van te vroeg geboren baby’s en pasgeborenen met gezondheidsproblemen.
vzw ALICE FONDS werd opgericht in 1994.  

BlueAssist

BlueAssist is een hulpmiddel dat een houvast biedt aan mensen die geen eenvoudige vraag kunnen of durven stellen.

BOKS

BOKS vzw is de Belgische Organisatie voor Kinderen en volwassenen met een Stofwisselingsziekte.

Eureka

Eureka Onderwijs is erkend, niet-gesubsidieerd dagonderwijs voor normaal tot hoogbegaafde leerlingen met ernstige leerstoornissen, gesitueerd in Leuven.

Gezinsbond

De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld en zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel.

GO!ouders

Omdat ouderparticipatie één van de belangrijke kernwaarden vormt van het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

IE-vzw

IE staat voor Infantiele Encefalopatie: een hersenletsel ontstaan voor, tijdens of kort na de geboorte.

Inclusie Vlaanderen

Inclusie Vlaanderen wil voor personen met een verstandelijke handicap een zo inclusief mogelijk leven, met ondersteuning waar nodig. We waken er dan over dat die ondersteuning er is of komt, liefst

KlasCement

KlasCement is het Vlaamse leermiddelennetwerk. Alles wat bedacht is met het oog op gebruik in het onderwijs kan een plaats krijgen op KlasCement.

KOOGO

KOOGO staat voor Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs.

Magenta

Het Magenta-project is er voor ouders van kinderen met een handicap of chronische ziekte. De werk-leven-balans is al een moeilijke evenwichtsoefening voor gezinnen met gezonde kinderen.  Een zorg-w

SMOG

SMOG of ook Spreken Met Ondersteuning van Gebaren is een vorm van ondersteunende communicatie.

So Yes

So Yes komt tegemoet aan de specifieke behoeften ivm kleding voor mensen met een fysieke beperking.

VCOV

Wie zijn we?

De VCOV (Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen) is de ouderkoepel van het vrij onderwijs.

Viamigo

Viamigo is een app die de zelfstandigheid van het kind/persoon met beperking bevordert, door vanop afstand een oogje in het zeil te houden. Je registreert de route die hij/zij aflegt.

VLOK-CI

VLOK-CI is een vereniging van en voor ouders van dove en slechthorende kinderen. Alle ouders van kinderen met om het even welk gehoorprobleem zijn bij ons welkom.

VVOC

De Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen, hun missie:

vzw TolBo

Ondanks vele diversiteitsplannen lijkt de deelname van personen met functiebeperkingen aan het gemeentelijke leven beperkt te zijn.

Wai Not

WAI-NOT biedt aan mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid te internetten binnen een voor hen toegankelijke online-omgeving.