Jouw Stem

Ingediend door Annemie P. op di, 04/25/2017 - 08:45

Wat zou jij graag zeggen aan de beleidsmakers van onderwijs? 


Jouw stem als ouder/familielid van een kind met een beperking doet er toe!

Jouw stem als kind met een beperking doet er toe!

Mail ons: inclusief.buitengewoon@gmail.com

Wij zijn als oudergroep vertegenwoordigd

  • in de Werkgroep beleidsparticipatie waarin we samen met andere belangenorganisaties nadenken over hoe onze stem verankerd kan worden in het beleid rond onderwijs.

  • in de evaluatie van het ondersteuningsmodel uitgaande van Administratie Onderwijs, samen met de andere belangenorganisaties