Duur van de GON-begeleiding

GON EN ION BEGELEIDING IS NIET MEER VAN TOEPASSING SINDS DE INVOERING VAN HET ONDERSTEUNINGSMODEL VANAF 1 SEPTEMBER 2017. MEER INFORMATIE OVER DE HUIDIGE REGELING VINDT U BIJ 'HET ONDERSTEUNINGSMODEL'.


 

Een leerling heeft recht op 2 jaar GON-begeleiding per schooltraject (kleuter-, lager- en secundair onderwijs). Deze begeleiding betreft 2 eenheden per week. De eenheden voor onderwijzend- en paramedisch personeel zijn niet hetzelfde:

  • Onderwijzend personeel: 1 eenheid bedraagt 50 minuten. Hiervan geeft een onderwijzend personeelslid 50 minuten effectief begeleiding. In deze 50 minuten zijn overleg en administratie inbegrepen.
  • Paramedisch personeel (kinésitherapie, logopedie, ergotherapie): 1 eenheid bedraagt 50 minuten. Hiervan geeft een paramedisch personeelslid 40 minuten effectief begeleiding. In deze 40 minuten is tevens overleg inbegrepen. De resterende tijd wordt benut voor verplaatsing en administratie.

In bepaalde gevallen (bij sommige blinde of dove leerlingen) is 4 uur begeleiding voorzien, maar in andere gevallen soms zelfs maar 1 uur. Soms is er zelfs helemaal geen hulp aan de kinderen zelf maar wel begeleiding van het personeel van de school voor gewoon onderwijs. Een kind met ernstige leer- en/of gedragsmoeilijkheden (dyslexie, dyscalculie, ADHD, …) kan enkel GON-begeleiding krijgen indien het een attest buitengewoon onderwijs type basisaanbod of type 3 heeft én effectief 9 maanden (ongeveer een gans schooljaar dus) in het buitengewoon onderwijs heeft doorgebracht.