GON-begeleiding aanvragen

GON EN ION BEGELEIDING IS NIET MEER VAN TOEPASSING SINDS DE INVOERING VAN HET ONDERSTEUNINGSMODEL VANAF 1 SEPTEMBER 2017. MEER INFORMATIE OVER DE HUIDIGE REGELING VINDT U BIJ 'HET ONDERSTEUNINGSMODEL'.


Het initiatief om GON-begeleiding aan te vragen, kan uitgaan van de leerling zelf, de ouders, een school, een CLB of een combinatie. Daarna maken de ouders, de leerling, de school voor gewoon onderwijs, de begeleidende school voor buitengewoon onderwijs en het CLB afspraken over de begeleiding. De afspraken komen in een gemotiveerd verslag als blijkt dat het kind het gewone leerprogramma kan volgen, of in een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs als blijkt dat het kind specifiekere onderwijsbehoeftes heeft en een individueel aangepast programma zal volgen.

Leerlingen met een attest type basisaanbod moeten minstens 9 maanden vooraf voltijds buitengewoon onderwijs gevolgd hebben in hun type voor zij GON-begeleiding kunnen krijgen. Leerlingen van de andere types kunnen meteen starten in het gewoon onderwijs en daar GON-begeleiding krijgen.

 

De begeleiding zelf kan gebeuren op meerdere niveaus:

 • Op leerling-niveau ifv de zorgvraag van de leerling:
  • Didactisch: studiemethode bijsturen, aanpassen van taken en/ of toetsen,...
  • Pedagogisch: herhalen van niet-begrepen leerstof, extra oefeningen bij eenleerstofonderdeel, de omgeving verduidelijken voor de leerling,...
  • Logopedisch: inoefenen van spraakafzien, auditieve training,...
  • Sociaal-emotioneel: sociale vaardigheden rond communicatie inoefenen,aanvaardingsproces helpen doorlopen,... 
 • Op leerkrachtniveau: Extra ondersteuning van het leerkrachtenteam: advies geven ivm aanpak van de leerling, hulp bieden bij het uitwerken/ aanpassen van lesmateriaal,...
 • Op schoolniveau: Uitwisselen van informatie: regelmatig overleg, deelnemen aan klassenraden,...
 • De ouders: Uitwisselen van en hulp bieden bij het verwerken van informatie om de continuïteit tussen de school en thuis te bevorderen of tot stand te brengen.