Alle artikels

 • Pilootproject leerlingenvervoer BuO

  Ingediend door Annemie P. op wo, 01/24/2018 - 08:25

  Zoals voorheen al was aangekondigd waren wij uitgenodigd voor het expertenpanel inzake de pilootprojecten rond leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. We hebben beslist om ons uit dit expertenpanel te onttrekken. We vinden het jammer om op die manier misschien mensen en leden hierdoor teleur te moeten stellen, maar het is voor ons moreel niet verenigbaar. We geloven in een open communicatie en daarom geven we dit hier mee. De studie over de evaluatie van de pilootprojecten vind je onderaan.

 • Voorleessoftware

  Ingediend door Annemie P. op ma, 12/18/2017 - 12:56

  Sinds kort kun je gratis voorleessoftware bekomen!

  Alle leerlingen uit het gewoon en buitengewoon lager en secundair onderwijs, en die beantwoorden aan volgend profiel komen in aanmerking:

 • Kwalitatief welbevinden versus M-decreet, uit de ogen van een onderwijzer BA

  Ingediend door Annemie P. op ma, 12/04/2017 - 07:46

  Ik ben onderwijzer in het basisaanbod en wat ik schrijf komt uit eigen ervaringen. Uiteraard heb ik niet alle waarheid in pacht!

   

  Wij 'leveren' met onze school buitengewoon onderwijs basisaanbod al jaren kinderen af in het gewoon onderwijs. Vanuit onze voormalige type 8-school gaan onze leerlingen vooral - voor het ogenblik nog - naar het beroepsonderwijs en zelfs naar het technisch onderwijs.  

 • Eerste evaluatie ondersteuningsmodel

  Ingediend door Annemie P. op di, 10/17/2017 - 18:23

  Op vraag van de Administratie Onderwijs hebben we een eerste evaluatie gemaakt van het ondersteuningsmodel, dat op 23 mei gestemd werd in de Commissie Onderwijs en dat vanaf 1 september in voege is.

   

  • Informatie voor ouders?

   

 • Wat ouders dromen...

  Ingediend door Annemie P. op wo, 10/11/2017 - 12:20

  Vele van ons zijn ‘ouders’. Mama of papa van een kind zijn is heel wat, niemand kan je het uitleggen als je het niet meemaakt. Het is als liefde in meest overtreffende trap en liefde laat zich ook moeilijk in woorden beschrijven, je beleeft en ondergaat het. De geboorte van een kind is de geboorte van een verhaal van liefde, en dat verhaal is min of meer al geschreven in gedachten als je zwanger bent.

 • Het ondersteuningsnetwerk in de Commissie Onderwijs dd. 28/09/2017

  Ingediend door Annemie P. op wo, 10/04/2017 - 17:24

  Het is nu reeds een aantal dagen geleden dat het ondersteuningsnetwerk nog eens besproken is in de Commissie Onderwijs. Eerlijk gezegd, ik heb de eerste keer dat ik de betogen beluisterd heb gewoon afgehaakt. Ik kon er niet meer naar luisteren. En ik denk dat menige andere mensen van de ene verbazing in de andere gevallen zijn. Het beschuldigend vingertje was allom aanwezig, degoutant. En dan de onderhoudende intermezzo’s over oogwallen en zwangerschap en kapsels… beschamend…!

 • Fietsen fietsen rolstoelfietsen

  Ingediend door Annemie P. op wo, 06/28/2017 - 18:32

  Met de vakantie in het vooruitzicht wou deze mama van een kind in een rolstoel wel eens weten waar er hier in Vlaanderen aangepaste fietsen verhuurd worden. Wij zijn zelf een gezin die heel graag fietst en waarvan onze zoon in een rolstoel ook graag fietst!

   

  De conclusie is bedroevend: eigenijk zijn er zeer weinig organisaties die aangepaste fietsen te huur aanbieden. Slechte punten dus voor ons toegankelijk toerisme!

   

 • Nieuwsbrief

   

  heading

  Nieuwsbrief

  juni 2017

   


   

  Vanaf nu is er ook een forum operationeel op de website. Dit forum is enkel toegankelijk voor leden. We nodigen je van harte uit om je verhaal te doen of om een vraag te stellen of ervaringen uit te wisselen!

   

  foto jongen op fiets

   


   

  Wist je dat het VAPH zijn website vernieuwd heeft? De website is veel overzichtelijker geworden en toegankelijker geworden! 

   

  foto 2 jongeren

   


   

  Het VAPH geeft ook een driemaandelijks tijdschrift uit 'Sterk' genaamd. Je kunt je ervoor abonneren en het wordt dan gratis in je brievenbus bezorgd. Of je kunt het hier online lezen. Je vindt er veel informatie voor personen met een beperking, gaande van vrije tijd tot mogelijke vormen van ondersteuning via persoonsvolgende financiering bvb.

   

  tijdschrift sterk

   

   


   

   

  Voor het laatste nieuws over het vernieuwde ondersteuningsmodel in het kader van het M-decreet verwijzen we je graag naar de nieuwspagina van de website of de facebookgroep!

   

  kind met computer

   


   

 • De omzendbrief en info voor scholen

  Ingediend door Annemie P. op za, 06/03/2017 - 09:43

  Deze communicatie werd gisteren rondgestuurd via Klasse Schooldirect naar alle schooldirecties:

   

  Samenstelling ondersteuningsnetwerken

  Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leerkrachten, kunnen scholen voor gewoon onderwijs vanaf 1 september 2017 rekenen op het ondersteuningsnetwerk waarbij ze zijn aangesloten. Daarin brengen gewone en buitengewone scholen hun expertise samen.

 • Bevraging M-decreet door de ouderkoepel KOOGO

  Ingediend door Annemie P. op vr, 06/02/2017 - 10:23

  De overheid organiseerde op 27 maart 2017 een conferentie over de meta-analyse van de evaluaties over het M-decreet. Ouderkoepel KOOGO heeft naar aanleiding van de uitnodiging voor deze conferentie ouders bevraagd over het M-decreet.
  Alle basis- en secundaire scholen in Vlaanderen van het stedelijk, gemeentelijk en provinciaal onderwijs kregen op 7 maart 2017 een mail met de vraag om de bevraging door te sturen naar hun ouders.