Verslag overleg met administratie Onderwijs; antwoorden op bemerkingen

Ingediend door Annemie P. op za, 08/05/2017 - 19:23

Op 14 juli hadden we een overleg van de administratie van Onderwijs, met Dhr. Mardulier en Mevr. Wagemaekers, samen met meerdere belangenorganisaties zoals Sprankel, Steunpunt voor Inclusie, VFG, KVG, InclusieVlaanderen,... Administratie en het kabinet wilden bij het begin van de vakantie toch nog een moment voorzien om de tekst met bevattelijk uitleg omtrent het ondersteuningsmodel voor ouders indien nodig toe te lichten en te luisteren naar bemerkingen en vragen.

Tijdens het overleg werd nog eens uitvoerig ingegaan op de positieve aspecten van het ondersteuningsmodel maar werd er ook toegegeven dat het ondersteuningsmodel inderdaad nogal vlug in voege is moeten treden en dat de communicatie naar ouders en belangenorganisaties niet is gebeurd. Ze begrijpen dat dit ongerustheid en bezorgdheid oproept en willen in de toekomst een betere communicatie en overleg in stand houden. Opmerkingen en pijnpunten zijn gekend, het antwoord is dat het ondersteuningsmodel zeer nauwgezet zal opgevolgd worden en er volgt reeds binnen enkele maanden een eerste evaluatie. Ook vanuit de belangenorganisaties wordt gevraagd om opmerkingen te bundelen en terug te koppelen naar overheid toe. 

Wij hadden reeds vragen opgesteld (ook mede dankzij jullie inbreng) en hebben deze ook nog eens voorgelegd via elektronische weg. We willen deze dan ook delen met jullie: Overleg administratie 14/07/17

 

Jullie bemerkingen en ervaringen zijn zeker nog welkom! De stemmen van ons, als ouders en ervaringsdeskundigen, doen er wel degelijk toe! En we doen alles om ze kenbaar te maken bij officiële instanties! Men zegge het voort...