Het ondersteuningsnetwerk in de Commissie Onderwijs dd. 28/09/2017

Ingediend door Annemie P. op wo, 10/04/2017 - 17:24

Het is nu reeds een aantal dagen geleden dat het ondersteuningsnetwerk nog eens besproken is in de Commissie Onderwijs. Eerlijk gezegd, ik heb de eerste keer dat ik de betogen beluisterd heb gewoon afgehaakt. Ik kon er niet meer naar luisteren. En ik denk dat menige andere mensen van de ene verbazing in de andere gevallen zijn. Het beschuldigend vingertje was allom aanwezig, degoutant. En dan de onderhoudende intermezzo’s over oogwallen en zwangerschap en kapsels… beschamend…!

Mevr. Van Heurck die op tafel moet slaan bij de onderwijsverstrekkers, alstublieft… ik denk dat er eens iemand op jullie tafel moet kloppen, en dat is meer en meer een zeer aanlokkelijk idee aan het worden.

Uiteindelijk heeft deze mama de moed terug bijeen geraapt en aandachtig de heren en dames beluisterd. En ik heb toch wel wat ‘opmerkingen’…

 

De edelachtbare dames en heren in de Commissie hebben blijkbaar nood aan ondersteuning ivm communicatie management, want er zijn toch echt wel veel zaken die nu anders gecommuniceerd worden dan dat ze initieel bedoeld waren.

 

Er wordt nu wat meewarig gereageerd dat er veel meer aanvragen binnenstromen. Maar de communicatie in het voorjaar was duidelijk dat er ‘om de jacht op de attesten te vermijden, er nu specifiek naar de onderwijsbehoeften van elke leerling moest gekeken worden!’ Het kon niet zijn dat die goedopgeleide, tweeverdiener gezinnen die de weg naar attesten kenden en konden betalen ook met de meeste GON begeleiding wegliepen! Kom dan nu niet af met de mededeling dat niet alle aanvragen ook effectief zullen leiden tot ondersteuning van het kind met specifieke onderwijsbehoeften. Veel beloven en weinig geven doen de zotten in vrede leven mevr. de Minister, een Westvlaams gezegde die u wellicht heel erg goed kent. U zegt nu, in tegenstelling met vroeger dus, dat het enkel de kinderen met een attest zijn (met uitz. van type 3) die vanuit het CLB een papiertje kunnen krijgen voor recht op ondersteuning, en met prioriteit de kinderen die reeds GON (mét attest dus) kregen.

 

Over het doorlopen van de GON begeleiding: Dat was correct dat dit ‘vroegtijdig’ is gecommuniceerd maar u zegt het zelf, dat dit niet altijd met dezelfde ondersteuner zou zijn. En dat is ook de boodschap die het onderwijsveld gekregen heeft. Ze hadden 3% van de middelen voorzien om te schuiven over de ondersteuningsnetwerken heen, en die 3% is opgehoffen eind augustus nadat vele ouders dezelfde GON begeleider wilden behouden en dit ineens wel moest kunnen voor ieder kind! Er is dus een verschil in communiceren: kinderen met GON kunnen hun begeleiding continueren OF kinderen met GON kunnen hun GON-begeleider behouden!!! Wezenlijk verschil, en niet zo gemakkelijk om te organiseren als dan nog eens alle middelen zo efficient mogelijk moeten ingezet worden.

 

Aanspreekpunten voor ouders? Allemaal goed en wel, maar als je niet weet hoe alles geregeld moet worden en zelf nog zoekende bent, dan is er niets uit te leggen aan de ouders, die natuurlijk duidelijke info zoeken!

 

En begrijpelijk dat ieder ondersteuningsnetwerk nu vragenlijsten opstelt om hun zorgleerlingen te leren kennen. Er moet immers bepaald worden welke frequentie en van welke aard (leerling- leerkracht- of teamgericht) de ondersteuning moet zijn. Herinner u uw leuze dat de ondersteuning flexibel en op maat van het kind moet zijn? Denk je dat het CLB al die kinderen ként? Zeker als de vroegere GON-begeleider niet meer in hetzelfde ondersteuningsnetwerk zit, heeft het CLB onvoldoende zicht op die kinderen. Ik denk niet dat CLB, noch (nieuwe) ondersteuners momenteel massa’s tijd hebben om alle zorgleerlingen te gaan observeren. Alle zorgaanvragen moeten behandeld worden, alle zorgleerlingen in kaart gebracht worden, alle ouders daarvan bevraagd worden (in het meest ideale geval!), maar er mogen geen vragenlijsten rondgaan om leerkrachten te bevragen naar de onderwijsnoden van deze leerling. Serieus? Wàt stelt u dan eigenlijk voor?

En dan nog iets, Mnr. Daniëls; leerkracht-leerlinggerichte begeleiding? Kunnen we nog wat meer goochelen met woorden? Wàt bedoelt u eigenlijk?

 

Er wordt toch weer ongelooflijk veel op de borst geklopt met dat extra budget. 63 miljoen vanuit GON (uit 2014) en 40 miljoen euro extra! Correctie, 25 miljoen euro waarborg wat een verschuiving van middelen zijn van buitengewoon naar gewoon onderwijs omdat de kinderen ook ‘verschoven’ naar het gewoon onderwijs, waar is die ‘extra’ dan? 15 miljoen euro extra voor een bepaalde groep kinderen, daar kunt u zich mee op de borst kloppen jazeker. En we gaan u eeeeeeeuwig dankbaar blijven daarvoor, u verdient een standbeeld en een ster op de walk of fame. Die 1 miljoen extra voor werkingsmiddelen was ook te voorzien, dat had zelfs deze modale Vlaming al zien aankomen. Hoe kan een ondersteuningsnetwerk anders opgezet worden als er geen logistieke ondersteuning voorzien wordt? Scholen moeten trouwens momenteel zélf allemaal een lokaal/buro ter beschikking stellen voor de ondersteuners als die over de vloer komen… En de vraag naar wie al die verplaatsingsonkosten ging vergoeden was ook bij ons al làng opgekomen… Hou ook uw portemonnee inderdaad maar klaar om de ondersteuners bij te scholen zodat ze competenter worden in leerkracht coaching. Het was nochtans dé bedoeling dat àl het geld op de klasvloer terecht kwam, dat was de grote voorwaarde!?

En ik zou toch echt wel een toontje lager zingen om die extra budgetten te bewieroken na die enorme besparingsgolf voor het onderwijs in 2015!!!

 

En nog een ongelooflijke doodmaker: de leuze dat geografie boven ideologie moet komen. Ondersteuningsnetwerken moeten zich organiseren over de netten heen zodat verplaatstingstijden en -onkosten minimaal zijn. Ik verslik me bijna in mijn koffie Mnr. De Ro. U, als ‘bezieler’ van het grootste ondersteuningsnetwerk van Vlaanderen moet me toch eens uitleggen hoe die grootte in dit crescendo past? Dit netwerk strekt zijn tentakels uit vanuit Brussel tot in Aalst, Tienen, Zottegem (!!!), Tessenderlo?????? Ja, en er zitten toch wel zeker ook een paar scholen van het katholieke net in, een hele prestatie… Een school in mijn regio Keerbergen, de gemeentelijke basisschool, zit in uw ondersteuningsnetwerk Centrum, terwijl het GO! er een ondersteuningsnetwerk (Impuls) heeft. Zeer goed bezig mensen… om trots op te zijn en heel erg mee uit te pakken. Nochtans was het vingertje van Mevr. Crevits heel erg duidelijk dat de 1 miljoen nieuwe werkingsmiddelen niet zullen betaald worden om 70-80km binnen een netwerk te gaan rondrijden… ‘Als we expertise dichtbij kunnen inroepen dan gaan we die niet aan kilometers hangen.’ Mnr. De Ro, hebt u het gehoord?

 

Trouwens, u moet toch nog eens goed uitleggen wat u bedoelt met ‘iedere school heeft de keuze om toe te treden tot welk ondersteuningsnetwerk dan ook’ en ‘iedere school van het officieel gesubsidieerd onderwijs moet tegen 1 jan 2018 georganiseerd zijn in eenzelfde ondersteuningsnetwerk’. Zal ik de ondersteuner voor communicatie management er even bijhalen?

 

Ik vraag me af of de minister en haar gevolg écht, maar dan ook écht weten waar ze het over hebben? En als Mnr. De Meyer dan eventjes fijntjes, wellicht goedbedoeld maar zo fout, verklaart dat hij niet doof of blind is voor de zorgen van ouders voor hun kinderen ‘waar we allemaal wel eens mee geconfronteerd worden’, dan word ik echt kwaad. De woorden doof en blind en het minimaliseren van de problemen die ouders ondervinden met hun kind met beperkingen gaan NIET samen in een zin.

 

Ja er is veeeel begrip vanuit het beleid, maar jammer genoeg zijn er wat opstartproblemen maar dat is héél normaal, en we moeten nu gewoon nog eventjes wachten, makkelijk toch? Tegen volgend jaar september zijn al die problemen van de baan, en dat moet wel want dan beginnen we aan de volgende hervorming mensen. Dan wordt het CLB hervormd! Logisch toch? De kar voor het paard spannen is zowaar dé leuze van deze Commissie geworden.

 

En het feit dat niet voor iedere problematiek een goede expert gevonden wordt is ergens wel te verwachten. U vraagt 300 ondersteuners extra, denkt u dat de experten zomaar aan de bomen groeien? Had u ook niet beter werk gemaakt van een deftig statuut voor deze mensen? De kar, weet je wel?

 

Vertrouwen geven aan het onderwijsveld? Wel, misschien moeten de commissieleden zich eens gaan afvragen hoe ze het vertrouwen van de ouders en de onderwijsverstrekkers terug gaan krijgen. De ene blunder na de andere stapelt zich op. Het enige positieve die ik uit dit alles kan halen is het besef dat een buitengewoon secundair onderwijs echt nog wel nodig is en opgewaardeerd moet worden en dat het niet de bedoeling is dat we van de B-stroom ‘BuSO light’ (of moet ik ‘heavy’ zeggen) gaan maken, in de slechte zin van het woord. Maar dan nog, eerst zien en dan geloven, want als het CLB niet wilt doorsturen dan stopt het ook, en dààààr heb ik nog met geen woord horen over reppen van de dames en heren in de Commissie. Zoals ieder kind het recht heeft om ingeschreven te worden in elke school zo moet het dus ook een recht zijn om uw kind te mogen inschrijven in een buitengewoon onderwijs school. Juridisch sluitend, toch voor deze modale Vlaming.

 

Ik begin hoe langer hoe meer mijn geduld te verliezen en ik ben òòk kwaad. Kwaad dat een minister wéét dat ze een maatregel veel te vroeg in voege gebracht heeft en wéét dat er eerst nog heel wat voorbereidend werk op andere onderwijszorggebieden had moeten gebeuren. Kwaad dat zij kwaad is dat het onderwijsveld niet in -hoop en al- 2 maanden kan operationeel krijgen waar de regering al jaren mee bezig is en er niet goed aan uit geraakte. ‘Ze zullen zich wel plooien, zoals altijd het geval is’. Het zal uw baas maar wezen, met mij zou ze het in ieder geval niet lappen…

 


Bekijk het videoverslag hier.