Structuur BuO

Wat maakt het buitengewoon onderwijs buitengewoon?

Er is een multidisciplinair schoolteam beschikbaar om onderwijs, opvoeding, verzorging en therapie (kinesitherapie, logopedie, psychomotoriek,...) op maat aan te bieden aan kinderen waarvan de totale persoonlijkheidsontwikkeling tijdelijk of permanent, niet of onvoldoende door het gewoon onderwijs kan worden verzekerd.


Het buitengewoon onderwijs besteedt bijzondere aandacht aan de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs- en opvoedingsproces van hun kinderen. Deze betrokkenheid biedt hen een beter inzicht in de problematiek van hun kind. Vanuit hun dagelijkse omgang met hun kind dragen de ouders bij tot de expertise van het schoolteam. Het team waarin leerkrachten en paramedici samenwerken, speelt hierbij een grote rol. Van het team wordt, rekening houdend met de doelgroep en de eigen aanpak, een specifieke bekwaamheid verwacht. 


Even belangrijk voor de kwaliteitszorg in het buitengewoon onderwijs zijn echter de handelingsplanning en het werken met ontwikkelingsdoelen. De handelingsplanning omvat het plan om het kind, vanuit zijn specifieke opvoeding- en onderwijsbehoefte, onderwijs op zijn maat aan te bieden. Er worden ontwikkelingsdoelen opgesteld, en het tempo, de methoden, het materiaal, de taakverdeling en de evaluatie worden in het handelingsplan vastgelegd. De ontwikkelingsdoelen worden individueel per kind bepaald, aangepast aan diens noden en mogelijkheden.

 
Het buitengewoon onderwijs is onderverdeeld in types die een weerspiegeling zijn van de aard van de beperking/leermoeilijkheden van het kind.
 
 • Type basisaanbod: kinderen met een lichte mentale handicap en kinderen met leerstoornissen. Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs. Dit type vervangt vanaf september 2015 geleidelijk de types 1 en 8.
 • Type 2: kinderen met een matige of ernstige mentale handicap
 • Type 3: kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen
 • Type 4: kinderen met een fysieke handicap
 • Type 5: kinderen die zijn opgenomen in een ziekenhuis of preventorium
 • Type 6: kinderen met een visuele handicap
 • Type 7: kinderen met een auditieve handicap
 • Type 9: kinderen met autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking

 

Het buitengewoon kleuteronderwijs is opgedeeld in bovenstaande types behalve type basisaanbod.

Het buitengewoon basis en secundair onderwijs is opgedeeld in bovenstaande types. 

 

In het BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS worden jongeren, naast de onderverdeling in een type ook nog eens opgesplitst in vier opleidingsvormen:

 • Opleidingsvorm 1: sociale aanpassing

Deze opleidingsvorm geeft een sociale vorming met het oog op integratie in een beschermd leefmilieu.

 • Opleidingsvorm 2: sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking

Deze opleidingsvorm bevat een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining met het oog op integratie in een beschermd leef- en werkmilieu.

 • Opleidingsvorm 3: beroepsonderwijs

Deze opleidingsvorm bevat een sociale vorming en een beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu. Er worden verschillende opleidingen georganiseerd.

 • Opleidingsvorm 4: algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs

Deze opleidingsvorm geeft een voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs en op de integratie in het actieve leven. De studierichtingen komen overeen met de studierichtingen uit het gewoon voltijds secundair onderwijs.

 


Waar vind je welke buitengewoon onderwijs school?

Een zeer interessante webtool vind je op http://www.geopunt.be/kaart! Je kunt er in jouw regio alle scholen vinden van alle netten. Eerst klik je in het rechtse menu 'onderwijs' aan. Je kunt er nu specifiek buitengewoon onderwijs scholen aanklikken. 


 

 

 

apr 2017