Structuur BuO

Het buitengewoon onderwijs is onderverdeeld in types die een weerspiegeling zijn van de aard van de beperking/leermoeilijkheden van het kind.
 
 • Type basisaanbod: kinderen met een lichte mentale handicap en kinderen met leerstoornissen. Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs. Dit type vervangt vanaf september 2015 geleidelijk de types 1 en 8.
 • Type 1: kinderen met een lichte mentale handicap (in afbouw)
 • Type 2: kinderen met een matige of ernstige mentale handicap
 • Type 3: kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen
 • Type 4: kinderen met een fysieke handicap
 • Type 5: kinderen die zijn opgenomen in een ziekenhuis of preventorium
 • Type 6: kinderen met een visuele handicap
 • Type 7: kinderen met een auditieve handicap
 • Type 8: kinderen met ernstige leerstoornissen (in afbouw)
 • Type 9: kinderen met autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking

 

Het buitengewoon kleuteronderwijs is opgedeeld in bovenstaande types behalve type 1 en type 8.

Het buitengewoon basis onderwijs is opgedeeld in bovenstaande types. 

Het buitengewoon secundair onderwijs is ook opgedeeld in bovenstaande types behalve type 8.

 

In het BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS worden jongeren, naast de onderverdeling in een type ook nog eens opgesplitst in vier opleidingsvormen:

 • Opleidingsvorm 1: sociale aanpassing

Deze opleidingsvorm geeft een sociale vorming met het oog op integratie in een beschermd leefmilieu.

 • Opleidingsvorm 2: sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking

Deze opleidingsvorm bevat een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining met het oog op integratie in een beschermd leef- en werkmilieu.

 • Opleidingsvorm 3: beroepsonderwijs

Deze opleidingsvorm bevat een sociale vorming en een beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu. Er worden verschillende opleidingen georganiseerd.

 • Opleidingsvorm 4: algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs

Deze opleidingsvorm geeft een voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs en op de integratie in het actieve leven. De studierichtingen komen overeen met de studierichtingen uit het gewoon voltijds secundair onderwijs.

 


Waar vind je welke buitengewoon onderwijs school?

Een zeer interessante webtool vind je op http://www.geopunt.be/kaart! Je kunt er in jouw regio alle scholen vinden van alle netten. Eerst klik je in het rechtse menu 'onderwijs' aan. Je kunt er nu specifiek buitengewoon onderwijs scholen aanklikken. 


 

 

 

apr 2017