Vervoer

Voor leerlingen die school lopen in het buitengewoon onderwijs wordt, onder bepaalde voorwaarden, gratis openbaar vervoer voorzien. We beschrijven hier onderaan de situatie zoals ze momenteel in het schooljaar 2016 – 2017 geldt. In een volgende pagina (zie link onderaan) vind je de nieuwe conceptnota van de regering. Rechts vind je artikels die op het vervoer betrekking hebben.

 

Organisatie

Het zonaal leerlingenvervoer wordt georganiseerd door de Vlaamse overheid (dus niet door de school zelf). Er zijn twee ministeries bij betrokken: het departement van onderwijs en het departement van mobiliteit.

Het departement van onderwijs is verantwoordelijk voor de regelgeving: wie heeft er recht op, uitbetaling van subsidies voor het vervoer als wel als de begeleiding op de bus zelf. Het departement van mobiliteit is verantwoordelijk voor de praktische organisatie. Deze wordt uitbesteed aan de provinciale afdelingen van De Lijn. Scholen worden wel belast met het administratieve beheer en de praktische opvolging.

 

Voor wie?

Of een leerling recht heeft op zonaal leerlingenvervoer wordt door het departement van onderwijs bepaald. Dit dient te gebeuren alvorens de leerling kan meerijden met de bus. Dit recht geldt alleen voor de verplaatsing woon-schoolvervoer. Verplaatsingen die buiten de school vallen (dus in vakanties naar het (semi-)internaat/MFC, stages, … ) vallen hier buiten. Een inschrijvinng in een bepaalde school van het BuO garandeert niet automatisch recht op leerlingenvervoer. Globaal gezien hanteert met volgende voorwaarden:

  • de leerling volgt de lessen in de dichtstbijzijnde school van het net van keuze;
  • de school moet het type onderwijs waarvoor een verwijzing is aanbieden:
    • het type in het basisonderwijs;
    • de opleidingsvorm, type en opleiding in het secundair onderwijs.

 

Bij de meting van de afstand naar de dichtstbijzijnde school wordt rekening gehouden met een marge van maximaal 10% bij het toekennen van het recht op kosteloos vervoer.

 

Dichtstbijzijnde school

Om ouders en leerlingen hulp te bieden bij het vinden van de dichtstbijzijnde school heeft het departement onderwijs een handige tool ontwikkeld. Deze tool geeft informatie over de afstand tussen de woon- of opstapplaats en de dichtstbijzijnde school van keuze.

 

Aanvragen & praktisch

Het is de school zelf die als enige een aanvraag kan indienen via een hiertoe ontworpen webapplicatie. Eens de aanvraag automatisch verwerkt is, krijgt de school hiervan een bericht.

De school dient dan de goedgekeurde aanvraag aan De Lijn te bezorgen (provinciaal niveau). De Lijn staat in voor het vastleggen en opstellen van reisroutes en het aanwerven van de chauffeurs.

 

apr 2017