Visie

Zoals je op de home pagina al hebt kunnen lezen wil deze website een platform zijn op vele domeinen voor de ouders en familieleden van een kind met een beperking. Dit is onze hoofdactiviteit. We proberen informatie te bundelen en beschikbaar te maken. Ook de kinderen/jongeren zelf zijn hier van harte welkom!

Eén van die domeinen is uiteraard onderwijs. Vele kinderen met een beperking volgen onderwijs in het Buitengewoon Onderwijs. Maar er zijn uiteraard ook kinderen die naar het gewoon onderwijs gaan en die met de nodige ondersteuning prima hun weg vinden. De ondersteuning is uiteraard van groot belang en voorwerp van vele discussies. Ook hier proberen we de beschikbare info begrijpelijk te maken.

Als 'buitengewone ouders' hopen we dat we, door ons te verenigen, een stem krijgen in het beleid rond onderwijs.  

 


Welke stem is dit dan?

  • We willen ijveren voor het behoud van een buitengewoon onderwijs. We merken zelf dat niet ieder kind het beste onderwijs kan krijgen in een klas van het regulier onderwijs, zelfs met de beste ondersteuning en de beste middelen. Het regulier onderwijs kan nooit helemaal buitengewoon worden. We willen geen afbreuk doen aan ouders en kinderen waarvoor het regulier onderwijs de beste optie is en respecteren dit. Maar de keuze voor een aparte en kwalitatieve buitengewone onderwijssetting moet blijven, en ouders moeten er meer zeggenschap in krijgen!  

 

  • We willen ijveren voor een opwaardering van dit buitengewoon onderwijs en eventueel hervorming waar nodig. De leerkrachten, para-medici (kinesisten, logopedisten, enz…) en medewerkers verdienen beter. Het BuO wordt soms stiefmoederlijk behandeld en als ‘minderwaardig’ onderwijs aanzien. Ze zouden als volwaardige partner in het onderwijslandschap en in de hoofden van alle mensen aanzien moeten worden, en het BuSO staat in dat opzicht naast BSO, ASO, KSO, TSO,... 

 

  • We gaan uit van het belang van het kind/jongere. Is dit kind/deze jongere gelukkig? Is een schooltraject in een ééngemaakt onderwijssysteem voor hem/haar de beste oplossing? Welke tools heeft het nodig om zijn volwaardige plaats in deze maatschappij te vinden. Indien voor dit kind/deze jongere een regulier onderwijssetting gewenst en haalbaar is dan willen we voor een meer dan voldoende en kwalitatieve ondersteuning ijveren. 

 

  • We ijveren voor een buitengewoon onderwijs verbonden met één of meerdere gewone scholen zodat er een kruisbestuiving en een grotere samenwerking tot stand kan komen en leerlingen op die manier meer met elkaar in contact kunnen komen om diversiteit en acceptatie aan te moedigen. Dit vanuit het standpunt van ‘gezonde nieuwsgierigheid ‘ en begeleide interacties ipv. een opdring-cultuur. We weten allemaal dat iets niet goed werkt als het opgedrongen wordt, zeker als het over zaken gaat waar het hart en de emoties mee gemoeid zijn, zoals het accepteren van onze kinderen met welke beperking dan ook. Pestgedrag moet absoluut vermeden worden.

 

We onderhouden een facebookgroep waar we kort op de bal willen spelen ivm nieuwsberichten en waar je uiteraard ook je verhaal kunt vertellen en je zeg kunt doen, zolang het op een respectvolle manier gebeurt uiteraard. 

 

We zijn er voor en door de ouders van een kind met een beperking, dus heb je zelf iets wat je zou willen zien verschijnen op de website, laat het ons dan weten, we bekijken het!

 

apr 2017