Wat vooraf ging...

Met het ondersteuningsmodel wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, na het M-decreet, een nieuwe stap zetten richting inclusief onderwijs.


Wat vooraf ging…

In een conceptnota voorgesteld op 10 januari 2017 stelt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voor om vanaf september 2017 te werken met regionale ondersteuningsteams. Deze conceptnota werd ter advies ingediend bij de VLOR (Vlaamse Onderwijsraad). Verschillende organisaties hebben ook hun advies geformuleerd waaronder ook de verenigde oudergroepen en belangenorganisaties.

Advies van:

·      Het VLOR zelf

·      Het Kinderrechtencommissariaat

·      GRIP vzw 

·      Unia lijkt niet openbaar te zijn, zij hebben wel een uitgebreid rapport over inclusief onderwijs geschreven

·      Gemeenschappelijk document belangenorganisaties en ouderverenigingen

·      Het VCOV (Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen)

 

In de maanden die erop volgden werd veel overleg gepleegd met de sociale partners (vakbonden en onderwijskoepels).

 

Een verslag van de besprekingen in de Commissie Onderwijs naar aanloop van de stemming van het ondersteuningsmodel en de stemming zelf vind je hier (vanaf pag. 24). (In deze besprekingen vinden we terug dat er plannen zijn voor een aangepaste leerlingenbegeleiding en omkadering van het CLB vanaf het schooljaar 2018-2019.)

 

De amendementen werden ook uitgebreid besproken op 18 mei 2017 tijdens een vraag om uitleg van Caroline Gennez aan minister Hilde Crevits over de concrete uitrol van de zogenoemde ondersteuningsteams in het kader van het M-decreet. Een (video)verslag vind je hier. Hierop kwamen vele bedenkingen, ook van ons.

 

 

Uiteindelijk werd op 24 mei 2017 het amendement van het nieuwe ondersteuningsmodel gestemd in de Vlaamse Commissie van Onderwijs. Wederom werden veel bedenkingen geformuleerd die rechtstreeks aan de parlementsleden werden overgemaakt.

 

Op 2 juni 2017 werd een omzendbrief naar de scholen rondgestuurd inzake de samenstelling van ondersteuningsnetwerken. Deze moesten opgericht en aangemeld worden vòòr 30 juni 2017.

 

Op 7 juni 2017 werd het Onderwijsdecreet samen met zijn amendementen waaronder die van het ondersteuningsmodel gestemd door de volledige Vlaamse regering. Een videoverslag vind je hier, inzake het ondersteuningsmodel vanaf 3:10:45.

 

Op 16 juni 2017 kwam dan de omzendbrief voor scholen. Bij deze brief werden later ook een lijst met FAQ toegevoegd.

 

De zeer chaotische en overhaaste opstart van de ondersteuningsnetwerken veroorzaakte een terecht en groeiend ongenoegen en ongerustheid van het werkveld en van de ouders. Om het gebrek van verankering van de stem van de ouders in het ondersteuningsmodel te compenseren en de ouders zekerheid te geven rond de begeleiding van hun kind werd op 5 juli 2017 (!) met hoogdringendheid een resolutie voorgelegd. Hierin wordt de druk op de onderwijsinstellingen opgevoerd en moeten de overhaast opgestarte ondersteunings-netwerken er oa. voor zorgen dat er (in volle vakantieperiode) tegen 20 augustus aanspreekpunten voor ouders moeten worden opgezet zodat deze van correcte en concrete informatie kunnen voorzien worden.

 

De data van al deze beslissingen in acht genomen kan de burger enkel maar besluiten dat dit een amendement is die de geschiedenis zal ingaan als een ‘Speedy Gonzalez’ amendement dat koste wat kost, onder welke verborgen politieke agenda dan ook, en zonder respect voor vele opmerkingen, erdoor gejaagd moest worden.

 

jun 2018